วิชา โหราศาสตร์ไทย ระบบสุริยยาตร์

อาจารย์ ศักดิ์ศิษฏ์  สถิตธนสาร  ผู้สอน

ค่าตำรา 1,000 บาท  ( สองเล่ม )

ค่าอุปกรณ์ 1,000 – 4,000 บาทโดยประมาณ (แล้วแต่ความต้องการของผู้เรียน)

หัวข้อเรื่องที่สอน

 1.     ดาวมาตรฐานต่าง ๆ ตลอดถึงชื่อยกเว้น
 2.     องค์เกณฑ์
 3.     อุดมเกณฑ์  ปทุมเกณฑ์
 4.     ดาวพินทุบาทว์ต่าง ๆ
 5.       การสมผุสดาวทุกดวง รวมถึงลัคนา
 6.     การหาตนุเศษ และการวางตรีวัย
 7.     การวิเคราะห์ลัคนาเกาะฤกษ์  ตลอดถึงความหมาย
 8.     การวางดวงนวางค์จักร และตรียางค์จักร
 9.     การวิเคราะห์ดวงราศีจักร – นวางจักร – ตรียางค์จักร ( เปรียบเทียบ )
 10.     การพยากรณ์ภพ – องศาดาว – ลูกนวางค์ดาว-ฤกษ์ที่ดาวไปสถิต
 11.     ความหมายของภพ – เคล็ดลับในการพยากรณ์
 12.     จุดเด่งของตำแหน่งดาวในแต่ละดวง
 13.     การทายพันธุกรรม
 14.     การขยายดวงคู่แฝด
 15.     การวางดวงแบบอัตโนมัติ (กรณีที่ไม่รู้วันเดือนปีเกิด)
 16.       การวิเคราะห์ดวงพิเศษ ( มือปืนรับจ้าง ค้ายาเสพย์ติด เปิดบ่อน )       

 •  
 •  
 •  
 •  
 •