วิชา โหราศาสตร์การให้ฤกษ์

อาจารย์ ศักดิ์ศิษฏ์  สถิตธนสาร  ผู้สอน

ค่าตำรา 1,000 บาท  ( สองเล่ม )

ค่าอุปกรณ์ 300 บาทโดยประมาณ

หัวข้อเรื่องที่สอน

 1.     ความหมายของฤกษ์ทั้ง 9 ฤกษ์ ตลอดถึงการใช้ฤกษ์
 2.     การคำนวณหากาลโยค ในแต่ละปี
 3.     การคำนวณหาฤกษ์บน  และเวลาเปลี่ยนฤกษ์
 4.     การหาดิถี และเวลาเปลี่ยนดิถี
 5.     หลักการหาฤกษ์บน (ฤกษ์พระจันทร์ชำระ)
 6.     การหากนกนารีฤกษ์
 7.     การคำนวณหาจักขุมายา และดิถีดี – ร้าย
 8.     การหากนกกุญชร
 9.     การคำนวณหาราศีฤกษ์ และหาลูหนวางค์ที่ดี
 10. การคำนวณเวลาฤกษ์
 11. ข้อห้ามในการดับดาว
 12. การทดเวลาท้องถิ่น
 13. การทด Time Zone
 14. วิธีการแก้เคล็ดในกรณีที่วางฤกษ์ไม่ได้
 15. การพยากรณ์ดวงฤกษ์
 16. การคำนวณหาฤกษ์ในงานใหญ่ และหลักการแก้ไข
 17. การหาทิพยฤกษ์
 18. ตัวอย่างฤกษ์ที่ดี และ ไม่ดีต่างๆ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •