วิชา โหงวเฮ้ง   

อาจารย์ สุชาย  จิรายุนนท์ ผู้สอน

ค่าตำรา 550  บาท

ค่าอุปกรณ์ –

หัวข้อเรื่องที่สอน

  1. 7 หัวใจ การอ่านพฤติกรรม และนิสัยคนด้วยศาสตร์โหงวเฮ้ง
  2. ใบหน้า 5 ธาตุ และใบหน้าธาตุผสม
  3. ภูเขา 5 ลูกบนใบหน้า
  4. แม่น้ำ 4 สาย บนใบหน้า
  5. การวัดใบหน้า 3 ส่วน วังฟ้า-วังมนุษย์-วังดิน
  6. 12 ภพ บนใบหน้า
  7. 13 วังอายุจรบนใบหน้า (15-75ป๊)
  8. จุดทำนายอวัยวะบนใบหน้าทั้งหมด อันได้แก่ หน้าผาก หู
  9. คิ้ว ตา จมูก ปาก คาง และกราม โหนกแก้ม เส้นฮวบเหล็ง และร่องหยิ่นตง
  10. ใบหน้าตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เข้าเรียนฝึกทำนาย ด้วยองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา