วิชา โหงวเฮ้ง   

อาจารย์ สุชาย  จิรายุนนท์ ผู้สอน

ค่าตำรา 550  บาท

ค่าอุปกรณ์ –

หัวข้อเรื่องที่สอน

 1. 7 หัวใจ การอ่านพฤติกรรม และนิสัยคนด้วยศาสตร์โหงวเฮ้ง
 2. ใบหน้า 5 ธาตุ และใบหน้าธาตุผสม
 3. ภูเขา 5 ลูกบนใบหน้า
 4. แม่น้ำ 4 สาย บนใบหน้า
 5. การวัดใบหน้า 3 ส่วน วังฟ้า-วังมนุษย์-วังดิน
 6. 12 ภพ บนใบหน้า
 7. 13 วังอายุจรบนใบหน้า (15-75ป๊)
 8. จุดทำนายอวัยวะบนใบหน้าทั้งหมด อันได้แก่ หน้าผาก หู
 9. คิ้ว ตา จมูก ปาก คาง และกราม โหนกแก้ม เส้นฮวบเหล็ง และร่องหยิ่นตง
 10. ใบหน้าตัวอย่าง เพื่อให้ผู้เข้าเรียนฝึกทำนาย ด้วยองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา

 •  
 •  
 •  
 •  
 •