วันนี้ นำต้วอย่างลายเซ็น มาเป็นแนวทางให่ค่ะ ว่าลายเซ็นแบบนี้แนวนี้มีปัญหากับนาย และมักถูกดอง หรือมอบหมายงานแสนยากเย็นเข็ญใจ ให้รับผิดชอบ ลายเซ็นตามตัวอย่าง 1 และ 2 มักส่งผลให้นาย มองเราว่าหัวแข็งใจร้อน ควบคุมยาก เนื่องจากลายเซ็นธาตุไฟ เป็นลายเซ็นหยางมักทำให้เจ้าของลายเซ็น ดื้อรั้นไม่ยอมใครหน้าไหนเชือมั่นในตนเองสุดๆ
ลายเซ็นที่ 3 นายไม่ปลื้ม เพราะลายเซ็นแบบนี้ นายจะมองว่าคุณขาดความสามารถ และไม่มีความเด็ดขาด ขาดความเป็นผู้นำ หากมอบหมายงานใหญ่ คงไม่สำเร็จเป็นแน่
ลายเซ็นที่ 4 นายจะไม่ปลื้ม เนื่องจากเจ้าของลายเซ็น มันเป็นคนพูดมากกว่าทำ เจ้าโปรเจค แต่หาความสำเร็จได้ยาก เป็นคนเครียด และเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอย่างไรก็ดี แต่ลายเซ็นแบบที่ 1 2 และ 4 ข้อดีคือเป็นนักสู้ชีวิต แม้เจออุปสรรค ก็มักสู้ไม่ถอย จึงประสบความสำเร็จได้ต้องผ่าฟันกันมากมาย อ.ขอแนะนำว่า ท่านที่เพิ่งเข้าสู่การเริ่มต้นการทำงานยังเป็นพนง.บริษัท ไม่ควรเริ่มต้นเซ็นชื่อแบบนี้ค่ะแต่หากเป็นผู่บริหารแล้ว ยังพอทำเนา คราวหน้าจะนำเสนอลายเซ็นดี ๆ ที่สร้างเสน่ห์และทำให้มีคนรัก คนเมตตามาให้อ่านกันค่ะ

ชลันทรี จันทร์คล้าย