วิชา เห็นลายเซ็น เห็นชีวิต  

อาจารย์ ณัฐพร ขจรพิพัฒน์ ผู้สอน

ค่าตำรา 500  บาท

ค่าอุปกรณ์ –

หัวข้อเรื่องที่สอน

 1.     จุดประสงค์ในการอ่านลายเซ็น
 2.     การวิเคราะห์ลายเซ็น
 3.     ลายเซ็นกับการงาน
 4.     ลายเซ็นกับเงินทอง
 5.     ลายเซ็นกับเรื่องความรัก
 6.     โครงสร้างในลายเซ็น
 7.     รูปแบบหรือลักษณะของลายเซ็น
 8.     ธาตุหรือรูปทรงต่างๆในลายเซ็น
 9.     ความหมายของการเอียง ของตัวอักษรต่างๆ
 10.     โซนต่างๆ ของลายเซ็น
 11.     การตั้งชื่อ กับลายเซ็น
 12.     การอ่านลายมือ เขียน
 13.     ความหมายของการเว้นช่องไฟ
 14.     ลายเซ็นที่เหมาะสมกับบุคคล
 15.     ลายเซ็นที่ส่งเสริม สุขภาพ การงาน การเงิน และความรัก
 16.     ลายเซ็นที่สร้างปัญหา สุขภาพ การงาน การเงิน ความรัก