วิชา เลข 7 ตัว 11 ฐาน นพเคราะห์เจ้าเรือน

อาจารย์ อรนัท โพธิ์เขียว  ผู้สอน

ค่าตำรา 500 บาท  

ค่าอุปกรณ์ –

หัวข้อเรื่องที่สอน

 1.     รู้ดาวนพเคราะห์ทั้ง 10 และการใช้รูปสัญลักษณ์ดาว
 2.     ทักษาวันเกิด  และการใช้ทักษาพยากรณ์
 3.     การใช้อิทธิพลจร อ่านความคิดที่มีผลและอิทธิพลประจำปี
 4.     การใช้ตนุจร เพื่อการพยากรณ์เหตุการณ์ปี
 5.     การใช้พระเคราะห์โคจรกระทบเรือน การอ่านจรเดือน จนวัน
 6.       การใช้กาลโยคอ่านดวงวาสนา และกาลโยคเหตุการณ์ปี
 7.     การใช้พระเคราะห์ปี ดูเหตุการณ์ปี เพื่อดูว่าเหตุการณ์จะซ้ำเติม หรือส่งเสริม
 8.     การใช้วัยใหญ่ ดูเหตุการณ์อนาคต เทียบช่วงอายุที่ดีที่สุด หรือตกต่ำที่สุด
 9.     การอ่านเจ้าชะตา ควรแอบ หรือ ส่งเสริม
 10.     การใช้เสาร์อุปทานัง 8 โรค  เรื่องทุกข์โศก
 11.     การอ่านกาลีเน่าในที่แอบทำลาย