วิชา อักขระขอมและเลขยันต์  

อาจารย์ เฉลิมศักดิ์  ช่อโพธิ์ทอง ผู้สอน

ค่าตำรา 500 บาท

หัวข้อเรื่องที่สอน

 1.     หลักการ และวิธีการเขียนอักขระขอม
 2.     วิธีการผสมคำ ในอักขระขอม
 3.     การใช้อักขระขอม ในทางภาษาอ่าน และเขียน ใช้กับพิธีกรรม ใช้กับ วัตถุมงคล
 4.     หลักการ และวิธีการเขียนยันต์
 5.     การใช้อักขระขอม ประกอบยันต์
 6.     การปลุกเสกยันต์ และยันต์ตัวอย่างที่ใช้งานมงคล และวัตถุมงคล

 •  
 •  
 •  
 •  
 •