หลักสูตรเร่งรัด  คือหลักสูตรที่เปิดสอนตลอดไม่ต้องรอ 3 เดือนครั้งเหมือน คอร์สปกติ

 

จะเรียนวันไหนเมื่อไร แล้วแต่ความสะดวกของผู้เรียน และ อ.ผู้สอน ระยะเวลาเรียน คือเรียนเต็มวัน 3-5 วัน แล้วแต่รายวิชาเกือบทุกวิชาที่สมาคมโหรฯ เปิดสอน มีสอนหลักสูตรเร่งรัดหลักสูตรเร่งรัดเหมาะสำหรับท่านที่อยู่ ต่างจังหวัด หรืออยู่ ต่างประเทศและท่านที่ ต้องการเรียนจบเร็วๆ

เรียนจบแล้ว ได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมัครได้ตลอด สอบถามเพิ่ม หรือสมัคร เรียน

ติดต่อ อ.นุต 089 -1509909