ห้องอบรมหลักสูตรระยะไกล ที่ท่านสามารถเลือกวิชาที่ท่านสนใจด้านล่างนี้ โดยท่านสามารถกลับเข้ามาดูได้ทุกเมื่อ ไม่จำกัดครั้ง ภายใน 180 วัน (ประมาณ 6 เดือน) หลังจากท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ราคาที่แสดงในหน้านี้ เป็นราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% โดยภาษีจะถูกเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนจ่ายเงินค่ะ

ถ้าท่านไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกรายปีกับทางสมาคมมาก่อน กรุณากด สมัครสมาชิกใหม่สมาคมโหรฯ ลงตะกร้า ก่อนเลือกวิชาเรียนค่ะ