สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานไหว้ครูประจำปี และมอบวุฒิบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา วันอาทิตย์ ที่ 17 ธ.ค. 256

ประกาศ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานไหว้ครูประจำปี และมอบวุฒิบัตร แด่ผู้สำเร็จการศึกษา

เนื่องเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมา ทุกวิชามีครูอาจารย์ ศาสตร์การพยากรณ์ก็เช่นกัน ปีละ 1 ครั้ง ที่เราชาวโหราศาสตร์จะมีพิธีใหญ่ ในการแสดงความกตัญญูต่อบูรพาจารย์ทุกท่าน ต่อนายกสมาคมโหรผู้ล่วงลับอีกทั้งท่าน
ผู้ก่อตั้งสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ยั่งยืนอยู่มาจนครบ 70 ปี นับเป็นโอกาสอันดีงามที่เราจะมาร่วมพลังใจกัน

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีน้อมสักการะบูรพคณาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
( ซอยเดียวกับหอประชุมเทศบาลปลายบางที่เคยจัดงานปีก่อน)

ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ท่านที่ประสงค์ออกโรงทาน
สมทบปัจจัยทำบุญ
ติดต่อท่านนายกสมาคม อ.ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ 081 4505299

หรือ โทร 096 104 5299

D075AABD-00B9-4FAD-A492-89475ADB5BB1