วิชา พิธีกรรมไทย  

อาจารย์ ธนัชพงศ์  พุทธะไชยพงศ์ ผู้สอน

ค่าตำรา 500  บาท

ค่าอุปกรณ์ –

หัวข้อเรื่องที่สอน

 1.     ไหว้ครู
 2.     บวงสรวง เปิดกิจการ รวมถึงบวงสรวงต่างๆ
 3.     ตั้งศาลพระพรหม
 4.     ตั้งศาลพระภูมิ
 5.     ตั้งศาลตายาย
 6.     พิธีกรรมขึ้นเสาเอก
 7.     พิธีกรรมเบิกแม่ธรณี
 8.     พิธีกรรมไหว้เจ้า

 •  
 •  
 •  
 •  
 •