วิชา พิธีกรรมไทย  

อาจารย์ ธนัชพงศ์  พุทธะไชยพงศ์ ผู้สอน

ค่าตำรา 500  บาท

ค่าอุปกรณ์ –

หัวข้อเรื่องที่สอน

  1.     ไหว้ครู
  2.     บวงสรวง เปิดกิจการ รวมถึงบวงสรวงต่างๆ
  3.     ตั้งศาลพระพรหม
  4.     ตั้งศาลพระภูมิ
  5.     ตั้งศาลตายาย
  6.     พิธีกรรมขึ้นเสาเอก
  7.     พิธีกรรมเบิกแม่ธรณี
  8.     พิธีกรรมไหว้เจ้า