สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกที่รักทุกๆท่าน หลังจากที่ทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้เปิดการเรียนการสอน มาสักระยะหนึ่ง เราก็ได้สอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่ได้มาเรียนที่เรา เราลองมาฟังความเห็นของนักเรียนแต่ละท่านกันดูนะคะ

คุณกิตติภพ นิลภูมิ

คุณรักจุฬา ตังตระกูล

คุณศิริญาภรณ์ จงสงวนดี

คุณอมรพงศ์ เวทวิทู

คุณธนัตถ์นันท์ ลีอำนวยโชค

คุณธิติยา สติมานนท์

คุณกอบกุล พูลสุข

คุณณัฐพร ขจรพิพัฒน์

คุณธัชพงค์ เศรษฐบุตร

คุณวีรนิจ วิชชุรังษี

คุณพลธนธรณ์ พูนสุวรรณกุล