สมาคมใช้คุกกี้อย่างไร ? สมาคมจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง โดยสมาคมจะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงและใช้งานบริการของสมาคมทางอินเทอร์เน็ต ให้สามารถสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจให้คุณ โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของตนเองในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง
  2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และนำไปพัฒนาปรับปรุงบริการดิจิทัลของบริษัทให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
  3. สามารถลบ/ตั้งค่าการเก็บคุกกี้ได้โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้