วิชา ทักษามหายุค ภาคสุริยคติ  

อาจารย์ ธนัชพงศ์  พุทธะไชยพงศ์ ผู้สอน

ค่าตำรา 300  บาท

ค่าอุปกรณ์ –

หัวข้อเรื่องที่สอน

  1.     การผูกดวง เหมือนวิชาพยากรณ์อื่นๆ
  2.   ดวงยาม
  3.   เช็คชื่อ
  4.   เลขมงคล