เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน หากท่านมีความประสงค์ จะติดต่อสมาคมโหรฯ

เพื่อออกงาน event เชิญ ติดต่อเรา ได้เลยค่ะ
และทางสมาคมโหรฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจค่ะ