วิชา คัมภีร์มหาสัตตเลข   

อาจารย์ ศิวนาถ  ฤชุพันธุ์ ผู้สอน

ค่าตำรา     500  บาท

คัมภีร์มหาสัตตเลข เป็นวิชาเลข 7 ตัวที่ใช้ทักษามาประกอบในการอ่านดวงชะตาแบบในทางตรง ดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อน เข้าใจง่ายแต่มีความแม่นยำสูงมาก ถ้ามีความตั้งใจจริงแล้ว ก็สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในด้านการพยากรณ์ดวงชะตาเป็นอย่างมาก ใครๆก็สามารถเรียนรู้ได้ แม้ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านนี้มาก่อน และนำไปใช้ในการพยากรณ์ได้จริง

หัวข้อเรื่องที่สอน

 • แม่บท ของดวงดาวต่างๆ 
 • ลักษณะของดวงดาว และการกำเนิดของดวงดาว 
 • ดวงดาวที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ดวงดาวที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ ดวงดาวกับสถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 • เรื่องของทักษาและความหมายของทักษา 
 • การเขียนเรือนชะตา
 • องค์ประกอบของเรือนชะตา
 • ความหมายต่างๆของเรือนชะตา
 • ดาวคู่มิตร คู่ธาตุ คู่ศัตรู คู่สมพล 
 • ข้อกำหนดที่ต้องทราบก่อนตั้งดวงชะตา
 • การอ่านดวงชะตา 
 • การหาเทวดาเสวยอายุ 
 • การใช้ทักษากับเรือนชะตา 
 • ความหมายของเรือนต่อเรือน 
 • การตั้งชื่อโดยใช้ทักษา 
 • เลขศาสตร์
 • ความหมายของเลขศาสตร์กับชีวิต การคำนวณเศษพระจอมเกล้าฯ ดำเนินพระราม
 • ยามอัฐกาล
 • ขั้นตอนการให้ฤกษ์ 
 • หลักการดูของหาย