ก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๗๐ กับทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง

ก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๗๐ กับทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้มีใจมุ่งมั่นนำพาสมาคมโหรแห่งประเทศไทยฯ ของเรา สู่การพัฒนาที่ดียิ่งๆขึ้น เตรียมพบกันเร็วๆนี้

Jul30,2017-1 Jul30,2017-2 Jul30,2017-3 Jul30,2017-4 Jul30,2017-5 Jul30,2017-6 Jul30,2017-7 Jul30,2017-8 Jul30,2017-9 Jul30,2017-10