การเรียนการสอนวิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข และวิชาพิธีกรรมโบราณ ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

การเรียนการสอนวิชาคัมภีร์มหาสัตตเลข และวิชาพิธีกรรมโบราณ ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ วันนี้ค่ะ

20121484_1771372603154169_6834868571825790922_o 20116835_1771372649820831_3529370905424754465_o