วิดิโอบรรยากาศพิธีไหว้ครูและมอบสัมฤทธิ์บัตร ประจำปี 2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •