วิดิโอบรรยากาศพิธีไหว้ครูและมอบสัมฤทธิ์บัตร ประจำปี 2563