การชำระเงิน

Thaiastro Bank

kbank logo

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อ สมาคมโหรแห่งประเทศไทย
     (ในพระบรมราชินูปถัมภ์)
เลขที่บัญชี  008-2-97734-1

 

 

ในกรณี ชำระเงินเรียบร้อย โปรดเเจ้งการชำระเงิน โดย แจ้ง ชื่อ – สกุล,จำนวนเงิน,

วันที่,เวลาโดยประมาณ ผ่านธนาคารอะไร พร้อมแนบใบเสร็จ

ทาง Email : thaiastro5@gmail.com

 

 

Line ID : thaiastro

Inbox (FB) : https://www.facebook.com/thaiastro.org/

Tel : 081 450 5299,089 150 9909

 

ในกรณีที่ทางเรายังไม่ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

รบกวนช่วยแจ้งกลับมาทางเมลล์อีกครั้งและทางเราจะรีบติดต่อกลับโดยเร็ว

*** ขอบคุณอีกครั้งที่ให้ความไว้วางใจกับทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ***